Intercooperació tecnològica a través de software lliure

En el cooperativisme, i en l’economia social i solidària (ESS) en general, patim d’un dèficit de desenvolupament tecnològic. Degut al tamany de la majoria de projectes i que per la nostra pròpia naturalesa no tenim intenció de créixer d’una manera descontrolada, no és gens fàcil trobar projectes que realitzin grans inversions en desenvolupament tecnològic. Això és un important greuge competitiu per poder oferir alternatives d’ESS en plena era digital.

 

Per aquesta raó ens trobem moltes entitats i cooperatives que realitzen tasques bàsiques com ara fer un pressupost, facturar, planificar projectes, planificar recursos econòmics o gestió de l’equip humà, amb complexos sistemes que sovint involucren fulls de càlcul. Aquesta situació provoca una gran ineficiència i massa feina (força ingrata) de gestió administrativa. La situació és més greu quan són necessaris sistemes tècnics més complexos per poder realitzar la nostra activitat.

 

Des que Facto i Coopdevs vam començar a construir processos.org teníem clara la necessitat d’aportar eines que evitessin fulls de càlcul a l’ESS. Els sistemes ERP estan justament pensants per resoldre de manera integral tots els processos empresarials abans esmentats i poder resoldre molts d’altres a més de poder integrar-se amb altres sistemes quan això sigui necessari. Així doncs la nostra missió era clara, aportar un ERP i tots els coneixements necessaris (tant de negoci, com tecnològics) per realitzar implantacions exitoses i impulsar l’ESS des del seu nucli, l’activitat empresarial de les cooperatives.

A Coopdevs tenim una llarga trajectòria en projectes de software lliure i després d’investigar diferents alternatives, vam arribar a la conclusió que la millor opció ERP pel cooperativisme era Odoo. Odoo compta amb una àmplia comunitat i podem beneficiar-nos de tota la feina que realitza aquesta comunitat i a la vegada aportar desenvolupaments específics relacionats amb les necessitats de les cooperatives. 

 

La filosofia que impulsa el software lliure es basa en un valor purament cooperatiu, totes sumem i enriquim un bé comú i l’aprofitem totes. En aquest cas el bé comú és el codi, però també la documentació i l’ecosistema que pot donar-hi suport. El software lliure i el cooperativisme comparteixen en el seu ADN el valor de la intercooperació. 

 

A més a més en matèria d’Odoo estem intercooperant a escala europea amb CoopITEasy per tal de millorar i desenvolupar conjuntament mòduls que cobreixin peculiaritats de les cooperatives com per exemple la gestió de les sòcies. Estem impulsant juntament amb CoopITEasy i altres actores europees per tal de seguir intercooperant en matèria d’Odoo en l’àmbit internacional, el que significarà que les despeses de desenvolupament tecnològic es reduiran i totes ens beneficiarem d’una comunitat al voltant d’Odoo que a més promou millores de processos que tenen lloc específicament en l’ESS.