Perquè Odoo a l’ESS?

Un ERP per a l’Economia Social?

Una de les febleses dels projectes de l’economia social ha estat la dificultat d’accedir a eines de gestió empresarial professionals com els anomenats Planificadors de Recursos Empresarials o ERP, que pretenen integrar totes les dades i els processos d’una organització en un sistema unificat. L’objectiu d’usar un ERP és optimitzar la gestió de les activitats de l’empresa però, a les organitzacions de l’ESS, aquestes eines han estat poc presents. De vegades ha estat per desconeixement, però sovint és perquè —per estar en fase d’inici o per les seves dimensions— no sempre disposen dels mitjans econòmics per permetre’s una eina de gestió professional que acostuma a ser costosa: llicències de pagament, limitació del nombre d’usuaris, pesat d’implementar…

 

La conseqüència és que aquestes empreses socials acaben utilitzant multitud d’eines (Excel, Google Docs, Trello, etc.) per comunicar-se, crear una base de dades de clients, fer un seguiment de les seves compres, existències, factures, comptabilitat, etc. Això comporta tasques repetitives, pèrdua d’informació o errors en les dades. Aquesta dispersió dificulta la visió global de les activitats de l’empresa i fa que la seva gestió sigui complexa, llastrant el creixement dels projectes.

Estructura modular

El principal avantatge del programari Odoo ERP és la seva estructura modular i el fet que la informació recopilada és accessible des de qualsevol dels mòduls implementats quan es necessita. Per exemple, si un client canvia d’adreça o de telèfon no cal actualitzar aquesta informació a diferents aplicacions o bases de dades: gestió comercial, facturació, comunicació… la base de dades única permet que amb un sol canvi tots els departaments de l’empresa accedeixin a la informació consolidada. La flexibilitat d’aquesta estructura modular d’Odoo no l’aporta cap altre ERP. Però a més, per a les empreses de l’economia social Odoo, ofereix molts altres avantatges:

  • No necessita inversions en equipament ni en personal IT de la mateixa organització, perquè només cal un dispositiu amb navegador web per a accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
  • Odoo és escalable i s’adapta a les necessitats del moment de cada projecte. Es pot començar per implementar els mòduls estàndard bàsics (comercial, facturació, operacions i comunicació) i anar afegint de nous sense haver de canviar el sistema. 
  • És fàcil de personalitzar atès que milers de desenvolupadors tenen accés al codi i estan treballant sobre el projecte arreu del món. Existeix una comunitat internacional de desenvolupadors, la Odoo Community Association  (OCA) que constantment ofereix nous mòduls de forma oberta per a proporcionar noves funcionalitats que es poden afegir al nucli de l’Odoo. 
  • Això també facilita l’intercooperació entre empreses d’un mateix sector, com s’està fent ara entre projectes de Supermercats Cooperatius de per a compartir despeses de desenvolupament en solucions personalitzades.  
  • També garanteix una gran fiabilitat perquè una comunitat global hi treballa de forma permanent corregint ràpidament els errors detectats i també reforça la seguretat perquè possibles vulnerabilitats del codi són identificades ràpidament.
  • Un ERP de codi obert com Odoo és més econòmic que un sistema propietari perquè no es paguen llicències atès que el codi font està disponible públicament. A més, no hi ha cap bloqueig ni dependència del proveïdor. D’altra banda, un programari propietari augmenta el risc que el proveïdor o la tecnologia el bloquegin i augmenti el cost de la migració a nous sistemes.
  • És més fàcil i senzill d’actualitzar que qualsevol sistema ERP comercial. L’actualització de programari és molt important, per exemple, quan hi ha canvis legislatius en temes fiscals o altres regulacions de l’Administració. L’actualització d’Odoo es realitza sovint sense interrupcions del sistema de producció principal.
  • Odoo, en ser de codi obert permet una visibilitat completa sobre la base de codi. La pròpia comunitat d’usuaris i desenvolupadors discuteix sobre noves funcions i la millor solució dels errors que es puguin detectar, determinant així la política d’evolució del programa de forma cooperativa.

En resum, l’economia social i solidària pot disposar ara gràcies a la maduresa del projecte Odoo de codi obert d’un programari professional de gestió dels recursos empresarials escalable, eficient i econòmic, que s’alinea amb els valors de l’ESS.